si irisa ar

syngenta logo СИ ИРИСА AR

         НОВ! Средно ранен, средно интензивен маслодаен хибрид по нова технология на отглеждане A.I.R. Технологията осигурява ниво на толерантност към имазамокс или трибенурон – метил, както и толерантност към остатъчни количества на хербициди.

  • Бързо първоначално развитие
  • Отлична генетична устойчивост на мана
  • Толерантен към синя китка (раси А до F)
  • Много добра толерантност на полягане
  • Средновисоко растение, полуизправена пита
  • Потенциал за масленост: 51.5%
  • Висок и стабилен добивен потенциал дори и при температурен стрес