LG 58.630

lg logo LG 58.630 CL

       Средно ранен маслодаен слънчоглед – CLEARFIELD хибрид с надграден потенциал за добив, висока масленост и силен агрономически профил. За широко райониране.

  • Средно високи растения около170-175 см
  • Отлична устойчивост на полягане
  • Отлична генетична устойчивост на мана (вкл. раси 737 и 777)
  • Толерантен на синя китка (раси А до G)
  • Приведени пити
  • Много добра толерантност на засушаване
  • Потенциал за масло 49%