Фирма Акорд ООД вече над 30 години е надежден партньор на добрите селскостопански производители в Южна България.  Ние предлагаме успешни и съвременни решения за модерно земеделие. Консултираме приложението на продукти и технологии за производство на повече и по-качествена продукция, отговаряща на високите изисквания на пазара. В нашата ежедневна работа се ръководим от желанието за взаимно уважение и равнопоставеност между партньорите.

       Нашата фирма осъществява своята дейност в следните направления:

  • Внос и дистрибуция на италиански семена на фирма FRANCHI SEMENTI
  • Търговия със семена на житни и технически култури и технологии за тяхното отглеждане
  • Внос и търговия на течни и разтворими биостимулатори
  • Прогнози, консултации и търговия на пестициди за борба с болести, неприятели и плевели
  • Търговия със семена и разсад на етерично-маслени и лекарствени култури. Технологии за тяхното
    отглеждане
  • Производство, поддръжка и резервни части на семепочистващи машини и елеватори