LG 59.580

lg logo LG 59.580 SX

       Средно ранен маслодаен слънчоглед – Express устойчив хибрид с отлично представяне при средни и силни засушавания и силен температурен стрес. Много подходящ за отглеждане при типичните за Южна България условия – типове почва, ранни засушавания, екстензивни условия на отглеждане.

  • Средно дебели, здрави стъбла с височина 165 – 170 см
  • Много добра генетична устойчивост на мана (вкл. раса 774)
  • Толерантен към синя китка (раси А до G)
  • Едри, слабо изпъкнали пити с отлична озърненост
  • Отлична сухоустойчивост
  • Висок потенциал за добив и високо маслено съдържание