LG 50.479

lg logo LG 50.479 SX

       Средно ранен маслодаен слънчоглед – Express устойчив хибрид с отлични стопански качества. Поддържа постоянно и високо ниво на стабилност в представянето, благодарение на много добрия здравен статус и толерантност на засушаване и температурен стрес.

  • Здрави стъбла с височина 170 – 175 см
  • Отлична генетична устойчивост на мана (вкл. раси 737 и 777)
  • Толерантен към синя китка (раси А до F)
  • Много добра устойчивост на полягане и пречупване
  • Едри, полуприведени, изпъкнали пити
  • Голям брой семки и отлична озърненост в центъра
  • Висок потенциал за добив и високо маслено съдържание