LG 50.550

lg logo LG 50.550 CLP

     Средно ранен маслодаен слънчоглед – CLEARFIELD PLUS хибрид с повишен потенциал за добив, високо маслено съдържание и трайна стабилност в представянето. За широко райониране.

  • Височина на стъблата – 170-175 см
  • Полуприведени пити
  • Много добра толерантност на засушаване
  • Потенциал за масло 46-47%
  • Отлична генетична устойчивост на мана (вкл. раси 737 и 777)
  • Толерантен на синя китка (раси А до G)
  • Много добра толерантност на полягане