pro bor

leili ПРО БОР

Органо-минерален течен тор

Предимства и ползи:
  • Коригира недостига на Бор (В)
  • Подобрява процесите на фотосинтеза
  • Стимулира цъфтежа и опрашването, задържане на цветовете и завръзите
  • Въздейства на вегетативните и репродуктивни процеси в растенията
  • Повишава залагането на плодни пъпки при овощни култури
  • Подобрява ефекта при съвместно използване с продукти за растителна защита
  • Увеличава количеството и качеството на добива
Състав: Азот(N) >5%; Бор(B) >14%; Органични вещества(ОМ)>11%; pH 8-10 Дози на приложение: 0.050-0.070 л/дка