alga 600

leili АЛГА 600

Органичен биостимулатор

Предимства и ползи:

  • Увеличава кълняемостта на третираните семена
  • Компенсира недостига на макро и микроелементи
  • Повишава устойчивостта на растението към засушаване и измръзване
  • Стимулира растежа на кореновата система
  • Подпомага формирането на по-едри плодове и удължава срока на съхранение на продукцията
  • Увеличава количеството и качеството на масло в маслодайните култури
  • Подходящ за екологично земеделие

Състав:

Азот(N) – 1%; Фосфор(P2O5) – 0,1%; Калий(K2O) – 16%; Сяра(S) – 1%; Калций(Ca) – 0,5%; Магнезий(Mg) – 0,04%; Желязо(Fe) – 0,15%; Алгининова киселина – 12%; Органични вещества(OM) > 45%; pH 9-10

Доза на приложение:

Листно: 0.025-0.05 кг/дка /10-100 л вода на дка/
Почвено: 0.15-0.20 кг/дка
Брой приложения 2-4 през вегетацията на културата
Обработка на семена: 0.5-1.0 кг/тон семена