Предлагаме разнообразие от препарати за растителна защита на фирмите:

upl
sumiagro
fmc
syngenta
agria
corteva