ситов сепаратор

      Семепочистващата машина АКОРД 6М разполага с аспирация на входния и изходния поток семена. Леките замърсявания прах, люспи и други се изсмукват от вентилатора и се отлагат в бункерите. Оборотите на вентилатора се регулират с честотен регулатор за фина настройка на аспирацията и пестене на електроенергия.

      Двата реда сита на горната люлка премахват примесите, които са по-големи от основната суровина. Трите реда сита на долната люлка премахват счупени и недоизхранени семена. Ситата автоматично се почистват от еластични топчета.

     Работните колебания се генерират от вал с ексцентрици. В зависимост от монтираните сита могат да се чистят всички видове зърнени и други култури например: пшеница, ечемик,слънчоглед, царевица, фасул, лен, рапица, елда и други. Машината се доставя с комплект сита /4 бр. за горна люлка и 6 бр. за долна люлка / с обща площ на ситата 6 м².

     Размерът наотворите на ситата се препоръчва на клиента в зависимост от продукта, който ще се сортира. Машината може да се захранва с шнек или елеватор с кофички на входа и с шнек за готовия продукт на изхода. Като аксесоари се предлагат:

  • Филтър циклон за премахване на прах и леки примеси от работния въздух
  • Машина за обеззаразяване на семена.

Производителност на машината – пшеница 2,5 до 4 т/ч, ечемик 1,5 до 2,5 т/ч, лен 1,0 до 1,5 т/ч
Консумирана мощност до 5 kW
Размери Д В Ш в работно положение /2965мм/3240мм/985мм/
Височина на захранващия отвор 2800 мм

Предимства:

  • Висока производителност и качество на почистените семена
  • Икономична експлоатация.
  • Лесно обслужване и поддръжка
  • Лесна смяна на ситата
  • Мобилност на машината