Sorgo Ggospel

mas seeds logo GGOSPEL

     Средно ранен, стабилен и устойчив сорт с изключителна продуктивност.

  • Цвят на зърното – бял
  • Ръст – средно висок
  • Съцветие – компактно
  • Съдържание на танин – не
  • Толерантност към полягане – висока
IGGOR