Слънчоглед

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ CLEARFIELD ХИБРИДИ

LG 50.797 CLP HOV
Средно ранен високоолеинов слънчоглед - CLEARFIELD PLUS хибрид по технологията SUNEO, който предлага отличен потенциал за добив и отлично съдържание на масло в семките. Подходящ за широко райониране.

• Добре облистени растения с височина 175 – 180 см
• Едри, полуприведени изпъкнали пити
• Средно едри семки с висок процент на ядка
• Отлична стабилност в представянето
• Отлична толерантност на засушаване и болести

LG 54.63 CL
Ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид по технологията SUNEO с много висока продуктивност и отлични стопанки качества. Подходящ както за масло, така и за ядка. За широко райониране.

• Здрави, добре облистени стъбла с височина 175 - 180 см
• Едри, полуприведени пити с много едри семки
• Висока толерантност на засушаване и температурен стрес
• Висок потенциал за добив
• Високо маслено съдържание
• Много добра толерантност на полягане

LG 55.42 CL
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид по технологията SUNEO с висока толерантност на засушаване, температурен стрес и отлична адаптивност към различните почвени типове. Подходящ за Южна България.

• Отлично облистени, здрави стъбла с височина 165–170 см
• Едри, приведени, слабо изпъкнали пити с отлична озърненост
• Много добра устойчивост на полягане и пречупване
• Отлична толерантност на засушаване
• Високо маслено съдържание

MAS 87.IR                
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид с висока устойчивост, добра толерантност към засушаване и високо маслено съдържание.

• Ниски растения
• Пита – леко наклонена и много изпъкнала
• Много добра толерантност на полягане
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Високо маслено съдържание
• Добър агрономичен профил и толерантност към болести

MAS 89.IR                
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид с отлична рентабилност и адаптивност към всички видове почви.

• Ниски растения
• Пита – леко наклонена и леко изпъкнала
• Отлична толерантност на полягане
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Добър агрономичен профил
• Много добра толерантност към болести

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ EXPRESS УСТОЙЧИВИ ХИБРИДИ

LG 50.779 SX HOV                    НОВ!
Средно ранен високоолеинов маслодаен слънчоглед – Express устойчив хибрид с отличен потенциал за добив в съчетание с висока масленост и високо съдържание на олеинова киселина в маслото. За широко райониране.

• Здрави, добре облистени растения с височина 175 – 180 см
• Едри, полуприведени, изпъкнали пити
• Средно едри семки с висок процент на ядката
• Много добра толерантност на полягане
• Отлична устойчивост на засушаване

LG 50.479 SX                    НОВ!
Средно ранен маслодаен слънчоглед - Express устойчив хибрид с отлични стопански качества. Поддържа постоянно и високо ниво на стабилност в представянето, благодарение на много добрия здравен статус и толерантност на засушаване и температурен стрес.

• Здрави стъбла с височина 170 – 175 см
• Много добра устойчивост на полягане и пречупване
• Едри, полуприведени, изпъкнали пити
• Голям брой семки и отлична озърненост в центъра
• Висок потенциал за добив и високо маслено съдържание

LG 59.580 SX
Средно ранен до средно ранен маслодаен слънчоглед - Express устойчив хибрид с отлично представяне при средни и силни засушавания и силен температурен стрес. Много подходящ за отглеждане при типичните за Южна България условия – типове почва, ранни засушавания, екстензивни условия на отглеждане.

• Средно дебели, здрави стъбла с височина 165 – 170 см
• Едри, слабо изпъкнали пити с отлична озърненост
• Отлична сухоустойчивост
• Висок потенциал за добив и високо маслено съдържание

MAS 880.SU                    НОВ!
Средно късен маслодаен слънчоглед - устойчив на ТРИБЕНУРОН МЕТИЛ, притежаващ генетична устойчивост на най-новите раси Синя китка.

• Средно високи растения
• Пита – леко наклонена и плоска
• Много добра толерантност на полягане
• Високо маслено съдържание
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Много добра устойчивост спрямо всички болести

MAS 85.SU
Средно ранен маслодаен слънчоглед - устойчив на ТРИБЕНУРОН МЕТИЛ със стабилен и равномерен добив.

• Средно високи растения
• Пита – наклонена и изпъкнала
• Много добра толерантност на полягане
• Високо маслено съдържание
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Много добра устойчивост спрямо всички болести

MAS 83.SU
Ранен маслодаен слънчоглед - устойчив на ТРИБЕНУРОН МЕТИЛ хибрид с изключителна адаптивност. Показва добри резултати при засушаване.

• Средно високи растения
• Пита – леко изпъкнала и полу-повдигната
• Добра устойчивост на полягане
• Високо маслено съдържание
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Добра устойчивост спрямо всички болести

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ БИО ХИБРИДИ

MAS 81.К                    НОВ!
Сертифицирани биосемена
Ранен маслодаен слънчоглед, подходящ за всички условия на отглеждане, благодарение на късата си вегетация и бързо запълване на питата. Препоръчва се за късни сеитби и при минимални условия на отглеждане.

• Ниски растения
• Добра устойчивост на полягане
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Много добра устойчивост спрямо всички болести
Акорд ООД предлага целите продуктови листи слънчогледови хибриди на фирмите