Пшеница

AВЕНЮ
Зимна мека пшеница
Ранен, високоинтензивен сорт с отличен потенциал за добив. Притежава много висок коефициент на братимост.

• Безосилест сорт
• Ниски растения – 60-70 см
• Отлична толерантност на полягане
• Високо абсолютно тегло на семената
• Много добра сухоусточивост
• Високо толерантен на: ръжди, брашнеста мана, фузариум по класа, септориоза и на полягане

АПИЛКО
Зимна мека пшеница
Средно ранен сорт с топ продуктивност и отлична адаптивност към условията за отглеждане в България

• Безосилест сорт
• Височина на растерията – 80 – 90 см
• Висока маса на 1000 семена
• Ясно изразен восъчен налеп
• Много добра толерантност на полягане
• Много висока продуктивна братимост
• Много добра защитеност от всички основни болести
• Много добра сухоустойчивост

КОМПЛИС / Complice
Зимна мека пшеница
Ранен сорт с изключителен потенциал за добив

• Осилест сорт
• Средно високи растения
• Отлична толерантност устойчивост на полягане
• Добра студоустойчивост
• Отлична адаптивност
• Високо съдържание на протеин
• Добро братене
• Отлична устойчивост на септориоза и стъблена ръжда и добра издръжливост на жълта и кафява ръжда, фузариум и брашнеста мана

ПРОВИДЕНС / Providence                  НОВ!
Зимна мека пшеница
Ранен сорт с отличен потенциал за добив и добри хлебопекарни качества. Подходящ за интензивни условия на отглеждане.

• Осилест сорт
• Средно високи растения – до 100 см
• Добра издръжливост на полягане
• Добра студоустойчивост
• Високо съдържание на протеин и глутен
• Добра до много добра устойчивост на заболявания

ОРТОЛАН / Ortolan                НОВ!
Зимна мека пшеница
Ранен сорт с изключителен потенциал за добив и добри хлебопекарни качества. Притежава отлична адаптивност при различна интензивност на отглеждане.

• Осилест сорт
• Ниски растения
• Отлична издръжливост на полягане
• Добра студоустойчивост
• Високо съдържание на протеин
• Интензивно братене
• Много добра устойчивост на ръжди и добра издръжливост на септория, фузариум и брашнеста мана