Sorgo Alize

lidea logo ЕС АЛИЗЕ

     Средно ранен сорт със стабилен и сигурен добив при сухи условия. Лесен за прибиране.

  • Цвят на зърното – червен
  • Ръст – нисък
  • Бързо отдава влага в края на вегетацията
  • Много добра устойчивост на фузариум
  • Устойчив на полягане
  • Толерантност към полягане
IGGOR