Pshenitsa Asterion

lg logoLG AСТЕРИОН

Зимна мека пшеница

Ранен сорт, който понася добре силни засушавания в края на вегетацията. Подходящ за широко райониране.

  • Безосилест сорт
  • Височина на растенията – 70 – 80 см
  • Много висока маса на 1000 семена
  • Много висока продуктивна братимост
  • Много добра защитеност от всички основни болести
  • Устойчив на оранжево житно комарче (Sitodiplosis Mosellana)