Pshenitsa Flavor CS

lidea logo ФЛАВОР CS

Зимна мека пшеница

Ранен сорт с висок добивен потенциал и генетична устойчивост на мозайка.
  • Осилест сорт
  • Ниски здрави растения със силен восъчен налеп
  • Висок хектолитър
  • Много добра устойчивост на полягане и измръзване
  • Изключително толерантен сорт към икономически важните болести, в т.ч. мозайка