Lucerna Alfa 6

mas seeds logo MAS ALFA 6

         НОВ! Високодобивен сорт люцерна по технологията SAS READY /пред-инокулиране/ подходящ за региони с мека зима.

  • Индекс на латентност: 6 – 7
  • Високо качество на фуража
  • Отлична толерантност на нематоди
  • Много добра толерантност на полягане
  • Срок на употреба – 3 – 6 години
MAS ALFA 4