Echemik LG Cazanova

lg logoLG КАЗАНОВА

Зимен двуреден пивоварен ечемик

Средно ранен сорт с много добри технологични качества за производство на малц.
  • Средно високи растения – 80-90 см
  • Сухо- и зимоустойчив
  • Отлична генетическа устойчивост на мозайка по ечемика, мозаячен вирус тип 1, кафява ръжда и ринхоспориоза
  • Много висока маса на 1000 семена
  • Висок коефициент на братене
  • Високо хектолитрово тегло и сигурност при условия на засушаване
  • Много добра защитеност от основните болести
LG ЗЕБРА