Фирма Акорд ООД предлага семена, разсад и технологии за отглеждане на етерично-маслени и лекарствени култури.
Извършваме обследване, прогноза и препоръчваме възможности за борба с болести, неприятели и плевели при рози, лавандула, сенникоцветни и някои лекарствени растения.

Rosa damascenae L

Rosa damascenae L.

Lavandula vera

Lavandula vera

Sylibum marianum

Sylibum marianum

Corianarum sativum L

Corianarum sativum L.

Foeniculum Vulgare Mill

Foeniculum Vulgare Mill

Anethum foeniculum L

Anethum foeniculum L.