upl bio

siapton

Органичен течен тор и биостимулатор

Предимства и ползи:

  • Употребата на СИАПТОН намалява загубите на продукция
  • Ускорява формирането на аминокиселини
  • Ускорява усвояването на нитритния азот от почвата
  • Генна активност
  • Сиаптон работи както при стрес, така и при нормални условия
  • Сиаптон служи като източник на азот, сяра и незаменими аминокиселини при растенията

Състав:

Общ азот 9,1%; Органичен азот 8,7%; Амониев азот 0,4%; Органичен въглерод 25%; Общо аминокиселини (от животински произход) 54,4%; Свободни аминокиселини 10,0%; Сухо вещество 63%

Доза на приложение:

Листно: 0.100-0.250 л/дка
Почвено: 0.300-0.500 л/дка