upl bio

bm start

Течен биостимулатор

Предимства и ползи:

  • Подобрява цъфтежа, формирането и задържането на плодовете
  • Повишава жизнения статус и устойчивостта на растенията от стрес
  • Предпазва във висока степен от преждевременно опадване на цветовете и плодовете
  • Стимулира бързото и едновременно нарастване на плодовете
  • По-успешно използване на хранителните вещества от почвата
  • Допълнителен източник на микроелементи Бор (B), Молибден (Mo), Магнезий (Mg) и Сяра (S)

Състав:

Филтрат от морски водорасли GA 142 – Ascophyllum nodosum + 2,07% Бор (В) + 0,02% Молибден (Мо), 3,5% Магнезий (MgO) и 7,1% Сяра (SO3)

Доза на приложение:

0.200 л/дка