amino viks

leili АМИНО ВИКС

Органо-минерален тор

Предимства и ползи:

  • Участва в метаболитните процеси на растенията
  • Подпомага фотосинтезата и репродуктивните процеси
  • Подобрява защитните фукнции на растенията срещу стрес от биотични и абиотични
    фактори
  • Увеличава количеството и подобрява качеството на добива
  • Удължава срока на годност при съхранение на реколтата

Състав:

Мед(Cu), Цинк(Zn), Желязо(Fe), Манган(Mn) > 10%; Аминокиселини – 25-30%; pH – 3-7

Дози на приложение:

0.050-0.150 кг/дка