Препарати

Фирма Акорд ООД:

• извършва търговия на едро и дребно с препарати за растителна защита, предлагани от фирмите UPL, CORTEVA, FMC, SUMI AGRO BULGARIA, AGRIA и др.

• предлага препарати за растителна защита, които имат биологична регистрация за приложение на територията на България

• консултира своите клиенти за момента и дозите на приложение на използваните ПРЗ