Ечемик

ЗЕБРА                     НОВ!
Зимен шестредов фуражен ечемик
Средно ранен сорт с отлична продуктивност и много добър агрономически и здравен профил.

• Средно високи растения – 80 см
• Отлична толерантност на полягане
• Много едри зърна и висока маса на 1000 семена при интензивни условия
• Високо хектолитрово тегло и сигурност при условия на засушаване
• Много добра защитеност от основните болести