Кои сме ние

Фирма Акорд ООД от 1996 г. работи на българския пазар в сферата на земеделието. Предлагаме на нашите клиенти икономически обосновани и компетентни решения за тяхното производство.

Нашите специалисти са с богат професионален опит. Обследват посевите на полето и консултират клиентите какви култури да изберат според конкретните почвено-климатични условия. Препоръчват продукти за растителна защита и дозите за тях, съобразени с фитосанитарното състояние на културите. Дават съвети за възможностите за отглеждане на етерично-маслени и лекарствени култури и технологии за тях, адаптирани към конкретните условия.


СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

• Търговия със семена за житни и технически култури на водещи световни фирми – LIMAGRAIN, MAS SEEDS, PIONEER и др.

• Производство на сертифицирани семена пшеница, ечемик, маслодаен лен, фуражен грах

• Внос и търговия с изключителни права на разпространение на българския пазар на хоби и професионални опаковки семена на италианската фирма FRANCHI SEMENTI

• Търговия със семена на етерично-маслени и лекарствени култури. Технологии за тяхното отглеждане

• Търговия с течни и разтворими торове и биостимулатори на фирмите LEILI, NOVAGRA, UPL и др.

• Търговия на едро и дребно с препарати за растителна защита, предлагани от фирмите UPL, CORTEVA, FMC, SUMI AGRO BULGARIA, AGRIA и др., както и с всички препарати на българския пазар, които имат биологична регистрация за приложение в България.

• Производство на машини за товарене, транспортиране и почистване на семена