Торове ВитаФер

ВИТАФЕР КОМБИ
Суспензионен листен тор

Съдържание: 27.60% N + 20.70% K2O + 5.52 % MGO + 2.30 % SO3 + микроелементи + аминокиселини
Ново поколение листен тор за интензивно, общо подхранване на култури с високи дози азот, калий и микроелементи
ВитаФер Kомби е силно концентриран тор за подпомагане на храненето на всякакъв вид растения - полски, зеленчукови и овощни култури. Балансираната комбинация от макро и микро елементи предотвратява липсата на хранителни вещества, като по този начин се осигурява правилното и устойчиво развитие на растението. Наличието на аминокиселини подобрява ефективността на продукта и увеличава неговия реален принос в повишаването на добивите и качеството.

ВИТАФЕР N
Течен листен тор

Съдържание: 14.10% N + 4.70% P2O5 + 7.00% K2O + микроелемнти
Универсален течен листен тор с високо съдържание на макро- и микроелементи
ВитаФер N е листен тор за допълнително подхранване и предотвратяване на хранителни дефицити при селскостопанските култури. Той снабдява растенията с всички основни хранителни елементи. Благодарение на съвременната си формулация, всички хранителни вещества са лесно достъпни за растенията.

ВИТАФЕР БОР
Суспензионен листен тор

Съдържание: 11% N + 13.7% P2O5 + 9.59% В + микроелементи
Листен тор за приложение при култури с повишени изисквания към елемента бор
ВитаФер Бор е силно концентриран тор за преодоляване дефицита на бор по бърз и безопасен начин. Това се препоръчва особено за слънчоглед, рапица, царевица, картофи, зеленчукови и овощни, поради високата чувствителност на тези култури. В допълнение наличието на азот, фосфор и микроелементи повишава ефективността на листното третиране за още по-добър резултат.

ВИТАФЕР КАЛИЙ
Течен листен тор

Съдържание: 6.2% N + 10% P2O5 + 15% K2O + микроелементи
Teчен листен тор с високо съдържание на калий и микроелементи за повишаване добива и качеството при голям брой култури
ВитаФер Калий е високоефективен течен тор предназначен за ефективно задоволяване нуждите от калий при култури с високи изисквания към този ключов за растенията елемент. Допълнителното съдържание на азот, фосфор и пълния набор от микроелементи гарантира балансирано и ефективно усвояване, необходимо за постигане оптимално развитие на културата и получаване на висок добив от качествена продукция.

ВИТАФЕР КАЛЦИЙ
Суспензионен листен тор

Съдържание: 14% N + 21% CaO + микроелементи
Суспензионен листен тор с високо съдържание на калций, специално предназначен за плодове и зеленчуци
ВитаФер Калций е нов суспензионен листен тор за предотвратяване или отстраняване на калциев дефицит при овощни и зеленчукови култури. Подобрява качеството и съхраняемостта на продукцията, повишава устойчивостта към неблагоприятни условия. Съдържанието на азот, магнезий и пълния набор от микроелементи гарантира допълнително хранене, необходимо за постигане на оптимален растеж на растенията като по този начин се повишава добива и качеството на реколтата.