Торове ЛЕЙЛИ

АЛГА 600
Органичен тор
Съдържание:


N - 0,5 – 0,8%
P2O5 - 1%
K2O – 17 - 19%;
Mg – 0,04%
Ca – 0,60~1,80%
S – 1,0%
Fe – 0,15~0,30%
Cu – 25ppm~45ppm
I – 350ppm~650ppm
Na – 2,3~3,2%;
Алгининови киселини >10-12%
ОМ /органично вещество/ - 55 - 65%
PGR ензими (растителни хормони) 600 ppm
pH 9~11

ЛЕЙЛИ 2000
Органичен течен тор
Съдържание:


N - 9%
P2O5 - 3%
K2O - 6%
Fe /EDTA/ - 1.6%
Cu /EDTA/ - 0.8%
Zn /EDTA/ - 1.2%
Mn /EDTA/ - 0.4%
Алгининова киселина -1.4%
Екстракт от морски водорасли -18%
pH 7- 9

СОФТГАРД
Органичен течен тор
Съдържание:


N-5%
P2O5- 4%
K2O- 3%
Cu /хелатен/ > 0,02%
Zn /хелатен/ > 0,01%
Хитозан >2,6%
ОМ > 14%
pH 4-5

БИОФАЛГА
Органичен течен тор
Съдържание:


N- 5%
P2O5- 4%
K2O- 15%
Амино киселини >1%,
PGR ензими (растителни хормони)
ОМ органично вещество >15%
pH 8- 9

КА-БОР
Органоминерален течен тор
Съдържание:


K2O -120 г/л
Ca /EDTA/ - 60 г/л
B -15 г/л