Торове Фолик

FoliQ® N Универсален

ТЕЧЕН ЛИСТЕН ТОР

Универсален листен тор с високо съдържание на микроелементи
Съдържание: 14.10% N + 4.70% P2O5 + 7.00% K2O + микроелемнти


FoliQ®P Фосфор

ТЕЧЕН ЛИСТЕН ТОР

Листен тор за контрол и превенция на фосфатен дефицит
Съдържание: 6.40 % N + 25.60 % P2O5 + 6.40 % K2O + микроелентиFoliQ® Kомбимакс

СУСПЕНЗИОНЕН ЛИСТЕН ТОР

Ново поколение листен тор за стимулиране растежа на растенията върху почви богати на фосфати
Съдържание: 27.60% N + 20.70% K2O + 5.52 % MgO + 2.30 % SO3 + микроелементиFoliQ® 36 Азот

ТЕЧЕН ЛИСТЕН ТОР

Листен тор с високо съдържание на азот за интензивно отглеждане на култури.
Съдържание: 36.20% N + 0,13% K2O + 4% MgO + микроелементи