Сорго

GGOSPEL
Сорго за зърно
Средно късен, изкплючително продуктивен сорт с ранен цъфтеж и отлична толерантност на заболявания.

• Цвят на зърното - бял
• Ръст - висок
• Съцветие – средно компактно
• Съдържание на танин - ниско
•Толерантност към полягане - отлична

IGGOR
Сорго за зърно
Средно ранен сорт, притежаващ висока адаптивност към всички условия на отглеждане и отлична продуктивност, дори и при късна сеитба.

• Цвят на зърното - оранжев
• Ръст – средно нисък
• Съцветие – компактно
• Съдържание на танин - слабо
•Толерантност към полягане – много добра