Слънчоглед

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ CLEARFIELD ХИБРИДИ

LG 55.55 CLP
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD PLUS хибрид по технологията SUNEO, с отлична сухоустойчивост и адаптираност към по-леки и песъкливи почви и екстензивни условия на отглеждане. Много подходящ за условията на Южна България.

• Отлично облистени стъбла с височина 165 – 170 см
• Едри, приведени пити с много семки
• Висок потенциал за добив
• Много добър здравен профил
• Отлична стабилност в представянето
• Отлична толерантност на засушаване

LG 54.63 CL
Ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид по технологията SUNEO с много висока продуктивност и отлични стопанки качества. Подходящ както за масло, така и за ядка. За широко райониране.

• Здрави, добре облистени стъбла с височина 175 - 180 см
• Едри, полуприведени пити с много едри семки
• Висока толерантност на засушаване и температурен стрес
• Висок потенциал за добив
• Високо маслено съдържание

LG 55.42 CL
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид по технологията SUNEO с висока толерантност на засушаване, температурен стрес и отлична адаптивност към различните почвени типове. Подходящ за Южна България.

• Отлично облистени, здрави стъбла с височина 165–170 см
• Едри, приведени, слабо изпъкнали пити с отлична озърненост
• Много добра устойчивост на полягане и пречупване
• Отлична толерантност на засушаване
• Високо маслено съдържание

MAS 87.IR                
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид с добиви без колебания, при който има много добро съотношение между продуктивност и маслено съдържание.

• Ниски растения
• Пита – леко наклонена и много изпъкнала
• Много добра толерантност на полягане
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Високо маслено съдържание
• Добър агрономичен профил и толерантност към болести

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ЕКСПРЕС УСТОЙЧИВИ ХИБРИДИ

LG 59.580 SX
Средно ранен маслодаен слънчоглед - ЕКСПРЕС устойчив хибрид с отлично представяне при средни и силни засушавания и силен температурен стрес. Много подходящ за отглеждане при типичните за Южна България условия – типове почва, ранни засушавания, екстензивни условия на отглеждане.

• Средно дебели, здрави стъбла с височина 165 – 170 см
• Едри, слабо изпъкнали пити с отлична озърненост
• Отлична сухоустойчивост
• Висок потенциал за добив и високо маслено съдържание

LG 50.479 SX                    НОВ!
Ранен/средно ранен маслодаен слънчоглед - ЕКСПРЕС устойчив хибрид с отлични стопански качества. Поддържа постоянно и високо ниво на стабилност в представянето, благодарение на много добрия здравен статус и толерантност на засушаване и температурен стрес.

• Здрави стъбла с височина 170 – 175 см
• Много добра устойчивост на полягане и пречупване
• Едри, полу-приведени, изпъкнали пити
• Голям брой семки и отлична озърненост в центъра
• Много висок потенциал за добив и много добро маслено съдържание

MAS 85.SU
Средно ранен маслодаен слънчоглед - устойчив на ТРИБЕНУРОН МЕТИЛ със стабилен и равномерен добив.

• Средно високи растения
• Пита – наклонена и изпъкнала
• Много добра толерантност на полягане
• Високо маслено съдържание
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Много добра устойчивост спрямо всички болести

MAS 83.SU
Ранен маслодаен слънчоглед - устойчив на ТРИБЕНУРОН МЕТИЛ хибрит с изключителна адаптивност. Може да се отглежда на всякакви земеделски райони, дори и такива нападнати от плевели.

• Средно високи растения
• Пита – леко изпъкнала и полу-повдигната
• Добра устойчивост на полягане
• Високо маслено съдържание
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Добра устойчивост спрямо всички болести

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ВИСОКООЛЕИНОВИ ХИБРИДИ

LG 54.52 HO CL
Средно ранен високоолеинов маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид по технологията SUNEO. Много добра стабилност и сухоустойчивост, съчетани с отлични технологични показатели на маслото – високо съдържание на олеинова киселина – 87- 92%.

• Здрави, добре облистени стъбла с височина 180-190 см
• Едри, полуприведени и много добре изравнени пити
• Висок потенциал за добив
• Отлична толерантност на засушаване и болести
• Отлична стабилност в представянето
• Едри семки с висок процент на ядка в тях

LG 50.797 CLP HOV
Средно ранен високоолеинов маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD PLUS хибрид по технологията SUNEO. Предлага отличен потенциал за добив и отлично съдържание на масло в семките.

• Добре облистени растения със здраво стъбло - 175-180 см
• Едри, полуприведени, изпъкнали пити
• Много високо съдържание на олеинова киселина в маслото
• Отлична толерантност на засушаване и болести
• Отлична стабилност в представянето
• Средно едри семки с висок процент на ядка

Акорд ООД предлага целите продуктови листи слънчогледови хибриди на фирмите