Слънчоглед

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ CLEARFIELD ХИБРИДИ

LG 55.55 CLP
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD PLUS хибрид по технологията SUNEO, с отлична сухоустойчивост, адаптираност към екстензивни условия и висок потенциал за добив. Много подходящ за условията на Южна България.

• Отлично облистени стъбла с височина 165 – 170 см
• Едри, приведени пити с много семки
• Много добър здравен профил
• Отлична стабилност в представянето
• Отлична толерантност на засушаване

LG 54.63 CL
Ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид по технологията SUNEO с много висока продуктивност и отлични стопанки качества. Подходящ както за масло, така и за ядка. За широко райониране.

• Здрави, добре облистени стъбла с височина 175 - 180 см
• Едри, умерено приведени пити с много едри семки
• Отлични толерантност на засушаване и стабилност в представянето
• Висок потенциал за добив
• Високо маслено съдържание

LG 55.42 CL
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид по технологията SUNEO с висок потенциал за добив и отлична стабилност в представянето. Незаменим при леки почви и екстензивни условия на отглеждане. Подходящ за Южна България.

• Отлично облистени, здрави стъбла с височина 165 – 170 см
• Едри, приведени, слабо изпъкнали пити с отлична озърненост
• Отлична устойчивост на полягане и пречупване
• Отлична толерантност на засушаване
• Високо маслено съдържание

MAS 89.IR                 НОВ!
Средно ранен маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид, при който има перфектна комбинация между високи добиви, сигурност и маслено съдържание.

• Ниски растения и здраво стъбло
• Пита – леко наклонена и леко изпъкнала
• Отлична толерантност на полягане
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Високо маслено съдържание
• Много добър здравен профил

MN11961                  НОВ!
Ранен маслодаен слънчоглед – CLEARFIELD хибрид с висок потенциал за добив, много добра толерантност на болести и високо маслено съдържане.

• Средна височина
• Стабилно растение
• Добра устойчивост на полягане
• Висок потенциал за добив
• Много добра толерантност на болести
• Високо маслено съдържание

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ЕКСПРЕС УСТОЙЧИВИ ХИБРИДИ

LG 59.580 SX
Средно ранен маслодаен слънчоглед - ЕКСПРЕС устойчив хибрид с отлично представяне при средни и силни засушавания и силен температурен стрес. Много подходящ за отглеждане при типичните за Южна България условия – типове почва, ранни засушавания, екстензивни условия на отглеждане.

• Средно дебели, здрави стъбла с височина 165 – 170 см
• Едри, слабо изпъкнали пити с отлична озърненост
• Отлична сухоустойчивост
• Висок потенциал за добив и високо маслено съдържание

MAS 85.SU
Средно ранен маслодаен слънчоглед - устойчив на ТРИБЕНУРОН МЕТИЛ със стабилен и равномерен добив.

• Средно високи растения
• Пита – наклонена и изпъкнала
• Много добра толерантност на полягане
• Високо маслено съдържание
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Много добра устойчивост спрямо всички болести

DT5417TT                    НОВ!
Ранен маслодаен слънчоглед - устойчив на ТРИБЕНУРОН МЕТИЛ хибрит с изключителна адаптивност. Може да се отглежда на всякакви земеделски райони, дори и такива нападнати от плевели.

• Средно високи растения
• Пита – леко изпъкнала и полу-повдигната
• Добра устойчивост на полягане
• Високо маслено съдържание
• Отлична устойчивост на Мана - RM9
• Добра устойчивост спрямо всички болести

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ВИСОКООЛЕИНОВИ ХИБРИДИ

LG 54.52 HO CL
Средно ранен високоолеинов маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид по технологията SUNEO. Много добра стабилност и сухоустойчивост, съчетани с отлични технологични показатели на маслото – високо съдържание на олеинова киселина – 87- 89%.

• Здрави, добре облистени стъбла с височина 180-190 см
• Едри, полуприведени, отлично зърнени пити
• Висок потенциал за добив
• Отлична толерантност на засушаване и болести
• Отлична стабилност в представянето
• Едри семки с висок процент на ядка в тях

MAS 83.IO
Средно ранен високоолеинов маслодаен слънчоглед - CLEARFIELD хибрид с висока толерантност към засушаване и високо съдържание на олеинова киселина – 86 - 88%.

• Ниски растения
• Пита – плоска, наклонена
• Висока толерантност на засушаване
• Добра устойчивост на полягане
• Добър здравен профил
Акорд ООД предлага целите продуктови листи слънчогледови хибриди на фирмите