Пшеница

AВЕНЮ
Зимна мека хлебна пшеница
Ранен, високоинтензивен сорт с отличен потенциал за добив. Притежава много висок коефициент на братимост.

• Безосилест сорт
• Силно редуцирана листна маса
• Ниски растения - 60-70 см
• Плътни, изравнени класове
• Високо абсолютно тегло на семената
• Отлична толерантност на засушаване
• Много висока защитеност от: кафява ръжда, жълта ръжда, брашнеста мана, фузариум, полягане, оронване на класа

АЛТИГО
Зимна мека хлебна пшеница
Средно ранен сорт с висок потенциал за добив, обусловен от много добра братимост и добра абсолютна маса на зърното. Стабилен в представянето, с възможности за широко райониране.

• Осилест сорт
• Ниско до средно високо, дебело и здраво стъбло
• Класове с нормална дължина
• Добро хектолитрово тегло
• Много добра защитеност от: полягане, оронване на класа, септориоза, фузариум, брашнеста мана
• Много добра зимоустойчивост

АПАШ
Зимна мека хлебна пшеница
Средно ранен сорт с изключителна стабилност в представянето и много висока продуктивност.

• Безосилест сорт
• Ниски растения – 70 – 80 см
• Много добре изразен восъчен налеп
• Дълги, плътни класове
• Висок коефициент на братимост
• Високо хектолитрово тегло
• Високо толерантен на засушаване
• Много добра защитеност от: оронване на класа, брашнеста мана, жълта и кафява ръжда, зимни студове и полягане

АНАПУРНА
Зимна мека хлебна пшеница
Ранен сорт с висок потенциал за добив и много добри хлебопекарни качества.

• Осилест сорт
• Ниски растения - 70 см
• Класове – плътни, със средна дължина
• Много добре изразен восъчен налеп
• Високо хектолитрово тегло
• Много висока толерантност на засушаване
• Висок коефициент на братимост
• Много добра защитеност от: Брашнеста мана, Жълта ръжда, Фузариум, Полягане, Оронване на класа

АРЛЕКИН
Зимна мека хлебна пшеница
Ранен сорт с много сериозен потенциал за добив и доказани качества.

• Безосилест сорт
• Височина на растението - 65- 80см
• Средно едри зърна
• Висока братимост
• Добра устойчивост на полягане
• Много добра студо и зимоустойчивост
• Много добри хлебопекарни качества
• Много добра пластичност и адаптивност

ЕУКЛИД
Зимна мека хлебна пшеница
Ранен сорт с високи потенциал за добив и адаптивност и добри хлебопекарни качества.

• Осилест сорт
• Ниски до средни растения
• Отлично хектолитрово тегло
• Добра зимоустойчивост
• Отлична устойчивост на оронване
• Много добра устойчивост на: хлоротолурон, жълта ръжда, брашнеста мана
• Добра толерантност на: зимни студове, кафява ръжда, септориоза и базично гниене

СЕЛУЙ
Зимна мека хлебна пшеница
Ранен сорт с висок потенциал за добив и отлични хлебопекарни качества.

• Осилест сорт
• Ниски растения
• Отлично хектолитрово тегло
• Добра зимоустойчивост
• Много добра устойчивост на: хлоротолурон, жълта ръжда, септориоза
• Добра толерантност на: полягане, зимни студове, кафява ръжда, брашнеста мана и базично гниене