Пшеница

AВЕНЮ
Зимна мека пшеница
Ранен, високоинтензивен сорт с отличен потенциал за добив. Притежава много висок коефициент на братимост.

• Безосилест сорт
• Силно редуцирана листна маса
• Ниски растения – 60-70 см
• Плътни, изравнени класове
• Високо абсолютно тегло на семената
• Много добра сухоусточивост
• Високо толерантен на: ръжди, брашнеста мана, фузариум по класа, септориоза и на полягане

АПАШ
Зимна мека пшеница
Средно ранен сорт с изключителна стабилност в представянето и много висока продуктивност.

• Безосилест сорт
• Ниски растения – 70–80 см
• Много добре изразен восъчен налеп
• Дълги, плътни класове
• Много висока продуктова братимост
• Високо хектолитрово тегло
• Много добра сухоустойчивост
• Отлична устойчивост на полягане
• Висока толерантност на всички основни болести

АНАПУРНА
Зимна мека пшеница
Ранен сорт с висок потенциал за добив и много добри хлебопекарни качества.

• Осилест сорт
• Височина на растенията - 70-80 см
• Класове – плътни, със средна дължина
• Много добре изразен восъчен налеп
• Високо хектолитрово тегло
• Отлична сухоустойчивост
• Висока продуктивна братимост
• Висока толерантност на : брашнеста мана, фузариум, ръжди, септориоза и полягане

АЛХАМБРА                  НОВ!
Зимна мека пшеница
Много ранен сорт с много висок потенциал за добив, отлична сухоустойчивост и адаптираност към почви с лек механичен състав.

• Осилест сорт
• Височина на растенията - 70-80 см
• Отлична сухоустойчивост
• Отлична изравненост на братята
• Много добра устойчовст на полягане
• Много добра защитеност от всички основни болести
• Отличен предшественик за рапица

ЕЪРБЪС                НОВ!
Зимна мека пшеница
Средно ранен сорт с отлична продуктивност, много добра стабилност в представянето и отлични хлебопекарни качества - много висок „W“ индекс, висок протеин и хектолитрово тегло.

• Осилест сорт
• Височина на растенията - 70-80 см
• Много добра сухоустойчивост
• Висока продуктивна братимост
• Много висока устойчовст на полягане
• Отличен здравен профил
• Високо хектолитрово тегло

АПИЛКО               НОВ!
Зимна мека пшеница
Средно ранен сорт с топ продуктивност и стабилност в представянето в България

• Безосилест сорт
• Височина на растерията – 75-85см
• Висока маса на 1000 семена
• Много добре изразен восъчен налеп
• Много високо хектолитрово тегло
• Много едри класове
• Отлична изравненост на братята
• Отличен здравен профил

ЕУКЛИД
Зимна мека пшеница
Ранен сорт с много висок потенциал за добив и адаптивност и добри хлебопекарни качества.

• Осилест сорт
• Ниски до средни растения
• Отлично хектолитрово тегло
• Добра зимоустойчивост
• Отлична устойчивост на оронване
• Добра толерантност на: зимни студове, кафява ръжда, септориоза и базично гниене

БАЗИЛИО                    НОВ!
Зимна мека пшеница
Ранен сорт с отличен потенциал за добив

• Осилест сорт
• Ниски растения
• Добра устойчивост на полягане
• Средна до добра студоустойчивост
• Високо хектолитрово число
• Високо съдържание на протеин
• Интензивно братене
• Отлична устойчивост на всички видове ръжда

ФЕРМЕР                    НОВ!
Зимна мека пшеница
Средно ранен сорт с много висок потенциал за добив

• Осилест сорт
• Средно високи растения
• Отлична устойчивост на полягане
• Добра устойчивост на измръзване
• Високо хектолитрово число
• Високо съдържание на протеин
• Добро братене
• Отлична устойчивост на септориоза и добра издръжливост на ръжди и фузариум