Фуражни смеси

M-FIBRE
Фуражна смес
Състав: Власатка, Тимотейка, Английски райграс


Смес за многогодишни пасища, осигуряваща силна продукция на сено. Използва се за паша, сено, балиране, силаж и зелен фураж. Смеската е богата на фибри и с много добра смилаемост. Идеална в комбинация с фуражна царевица. Жизнен цикъл – 4 години.

M-FULLONE
Фуражна смес
Състав: Алтернативен и Неалтернативен италиански райграс, Дива детелина


Фуражна смес с отличен добив и добър предшественик за последващи култури. Използва се за паша, сено, балиране, силаж. Смеската е адаптивна за всякакви условия. Продукцията е богата на енергия и протеини. Жизнен цикъл – 9 месеца.