Ечемик

ГЕРЛАХ
Зимен многореден фуражен ечемик
Средно ранен сорт с много добра пластичност, отлична продуктивност и стабилност.

• 6 реден ечемик
• Средно високи растения – 80 см
• Висок коефициент на братимост
• Високо хектолитрово тегло
• Много добра зимоустойчивост
• Отлична толерантност на засушаване и високи температури
• Много висока защитеност от: полягане, пречупване, брашнеста мана, кафява ръжда, мрежести петна и ринхоспориум

КАЗАНОВА
Зимен двуреден пивоварен ечемик
Средно ранен сорт с много висок потенциал за добив, стабилност в представянето и отлични пивоварни качества. Подходящ за отглеждане при всякакви условия

• Двуреден ечемик
• Средно високи растения – 80 см
• Добре изразен восъчен налеп
• Много едри зърна с високо абсолютно тегло и хектолитър
• Висок коефициент на братимост с изравнени и сбити класове
• Добра зимоустойчивост
• Много добра защитеност от: полягане, оронване на класа, брашнеста мана и ринхоспориоза

ЗАНЗИБАР
Зимен многореден фуражен ечемик
Средно ранен сорт с отличен потенциал за добив и отлична продуктивоност.

• 6 реден ечемик
• Средно високи растения – 90 см
• Висока и продуктова братимост
• Отлична толерантност на полягане и пречупване
• Добра устойчивост на засушаване
• Високо хектолитрово тегло
• Много добра защитеност от основните болести